Pravidla pro server

 1. Hráč vstupem na server souhlasí s pravidly níže uvedenými a zavazuje se k jejich dodržování.
 2. Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 3. Je přísně zakázáno jakkoliv propagovat nacismus, rasismus a jiné myšlenky, které jsou v rozporu s lidskými právy. To platí pro vše na serveru: chat, stavby, itemy a vše jiné.
 4. Hráč nesmí vlastnit oblast lagující server (zbytečně složitý redstone, mob farmy - max 200 nether portálů a pod.). Pokud AT vyhodnotí oblast jako lagující tak má člen AT právo redstone smazat nebo omezit bez náhrady materiálu a upozornění hráče.
 5. Zákaz lagování serveru. ( Afk u mob farem, přemnožení zvířat...)
 6. Je zakázáno úmyslné kazení hry ostatním hráčům. (zbytečné obtěžování, spamování msg, okrádaní, podlé okrádaní v reskách...)
 7. Je zakázáno stavění nevhodných staveb. (hákové kříže, erotické maparty, sexualizace AT s armorstandy...)
 8. Je zakázán takzvaný tpkill, to znamená zabití jiného hráče do 15 minut po teleportování jakéhokoliv ze dvou hráčů. Teleportace se bere jako teleport na rezidenci, warp, teleport na jiné hráče, / back a podobné. Vyjímky jsou pouze výslovně určené teleporty k pvp souboji jako například warp pvp arény.
 9. Hráč nemá jakýkoliv nárok na majetek serveru (stavby, předměty, statistiky a záznamy o hraní). Veškerá herní data jsou majetkem serveru a hráč nemá jakékoliv právo vymáhat tyto data po serveru.
 10. Hráč i člen AT má právo na ochranu svých osobních údajů. Je přísně zakázáno šíření osobních údajů ostatních hráčů a členů AT bez jejich svolení.
 11. Majitel serveru má právo trvale zablokovat přístup a odstranit herní data hráče ze hry a jiných služeb spojených se serverem, pokud hráč aktivně a opakovaně porušuje pravidla.
 12. Je zakázané použití jakýchkoliv nastavení myši, dvojklik tlačítek, nebo programů (autoclicker) umožňujících automatické klikání.
 13. Hráč nesmí používat mody, texture packy, hacked client ( Wurst, Wolfram, Aristois apod.) nebo programy, které mu dávají výhodu nad ostatními hráči. ( Výjimkou je minimapa, optifine, shadery. )
 14. Je zakázáno dělat reklamu na jiné herní servery, discord či teamspeak. Zmínění názvu serveru v konverzaci není reklama. ( Opakované spamování názvu kanálu, streamů a podobně se také bere za reklamu )
 15. Je zakázáno vydávat se nebo používat nick podobný členovi AT, nebo YouTubera, Streamera...
 16. Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel.
 17. V chatu se smí psát pouze českým a slovenským jazykem. Výjimku tvoří pouze anglické výrazy a slang.
 18. Je zakázáno prodávat, nebo nabízet itemy ze serveru za reálné peníze, skiny do her... (V soukromých zprávách, v chatu, na discordu...)
 19. Hráč může vlastnit maximálně 2 herní účty.
 20. Zákaz zneužívání, zatajování bugů, pokud na nějaký bug narazíte okamžitě ho nahlašte členu AT.
 21. Přímé ani nepřímé urážení hráčů a členů AT nebude tolerováno . ( Ani skomoleniny nadávek a nadávek v cizích jazycích )
 22. Zákaz žádání o OP, fly, GM a jiné zvýhodnění..
 23. Zákaz griefování kolem cizích rezidencí. (lavacast, ničení krajiny, stavění zdí apod...)
 24. Zákaz stavění nesmyslných staveb, urážlivých staveb nebo znaků. ( cobblestone sloupy apod...)
 25. Je zakázané zneužívání report systému.
 26. Pokuste se dodržovat pravopis. ( Trolling se může trestat )
 27. O trestu nebo o délce trestu za porušení pravidel rozhoduje A-Team, ne hráč.
 28. Hráč nemá jakékoliv právo poučovat člena A-Teamu o správnosti jeho jednání, v případě porušení pravidel členem A-Teamu kontaktujte vedení serveru ( Teleriann )
 29. Zákaz spamování, flood, psaní nevhodných slov, nadávek. ( flood = opakování znaků nebo skupiny znaků ) a nevhodných témat v globálním chatu ( návykové látky, alkohol, sex apod...)
 30. Členy A-Teamu nazývejte v chatu jejich nickem, jsou zakázané sprosté výrazy a zkomoleniny.
 31. Pokud víte o hráči, který porušuje pravidla, je vaší povinností ho nahlásit! Pokud ho nenahlásíte, můžete být potrestáni.
 32. Myslete na to, že náš server není seznamka, nebudou tolerovány ani sexuální narážky apod...
 33. Je zákaz mít nevhodný skin nebo nick.
 34. Vyvolávání hádek v chatu/trolling v chatu bude potrestán.
 35. Nevhodně pojmenované residence/itemy budou přejmenovány a hráč potrestán.
 36. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem obcházet trest udělený hráči členem AT. Při zjištění o obcházení banu bude délka banu dvojnásobně prodloužena a pokud nebyl bude udělen ip ban.
 37. Je zakázáno používat pro připojování na náš server služeb VPN nebo Proxy serverů. Ip takovýchto služeb je u nás blokovány a připojení se přes tyto služby se trestá banem.
 38. Zákaz urážení nebo zesměšňování serveru. Pokud se vám tu nelíbí nemusíte tu hrát, rovněž je zakázáno úmyslné kažení hry ostatním hráčům.
 39. Hráč nemá jakékoliv právo řešit tresty ostatních hráčů.
 40. Je zakázáno jakýmkoli způsobem obcházet pravidla serveru.
 41. Je zakázáno pořádat fake eventy ( s úmyslem zabít hráče atd...)
 42. Zákaz obcházení afk systému.
 43. Každý hráč si zodpovídá za svůj herní účet.
 44. Zákaz lhát členům A-Teamu.
 45. A-Team má právo vám kdykoliv zamezit přístup na server, pokud má podezření, že jste porušili pravidla.
 46. Vedení serveru má právo kdykoliv změnit pravidla serveru.
 47. Vedení serveru může o chodu serveru plně rozhodovat podle vlastního úsudku.

Pravidla pro AT

 1. Člen AT nesmí zesměšňovat nebo se povyšovat nad hráče.
 2. Člen A-teamu nemůže zastupovat jiný server jako člen A-teamu nebo se nemůže přihlasovat do náborů ostatních serveru.
 3. Vedení serveru není povinné poskytnout hráči důkaz o jeho prohřešku.
 4. Členové AT nesmí zasahovat do hry způsobem, aby si záměrně zvýšili svůj prospěch ve hře zneužitím svých pravomocí a tím narušili ekonomiku/chod serveru.
 5. Všichni členové AT musí vlastnit originální kopii hry.
 6. Členové AT musí správně rozepsat důvod trestu, tak aby důvod dával smysl.
 7. Členové AT musí mít stejné přezdívky na Discordu jako mají v Minecraftu.
 8. Člen AT může smazat hráčskou rezidenci pokud hráč nebyl online na daném serveru po dobu delší jak 3 měsíce.
 9. Vedení serveru má povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti o unban, pokud byla žádost seriózní.
 10. Moderátor a Helper vám musí odpovědět na otázku, kterou mu položíte, pokud dává smysl a je srozumitelná. Stačí se zeptat jednou, nemusí otázku spamovat dokola pokud vám nikdo neodpovídá, protože zrovna ten člověk může být zaneprázdněný.

Pravidla na Discordu

 1. Je zakázán spam a to i v podobě posílání náhodných obrázků/gifů či emotů.
 2. Je zakázáno posílat pozvánky a reklamy na různé Discord, Minecraft, či TeamSpeak servery nebo streamy, které se netýkají našeho CZS serveru. Taktéž je zakázáno posílat scam linky. A to i do soukromých zpráv..
 3. Je zakázáno používat přezdívku která by obsahovala nadávky, vulgarismy nebo urážky jiného člena discordu.
 4. Je zakázáno zbytečně a opakovaně označovat hráče nebo členy AT. Pokud potřebuješ člena AT použij tickety!
 5. Je zakázáno rozebírat nevhodné témata ve všech roomkách a posílat explicitní zprávy. Nejsou tolerovány ani sexuální narážky.
 6. Je zakázáno šíření osobních pravdivých/nepravdivých informací o hráčích nebo členů AT.
 7. Je zakázáno vydávat se nebo používat nick podobný členovi AT nebo youtubera, streamera…
 8. Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel. Při porušení pravidel budou potréstány obě strany.
 9. Je zakázáno jakkoliv obcházet ban nebo mute.
 10. Porušování pravidel na discordu může vyústit v potrestání na minecraftu a naopak.
 11. Je zakázáno vyvolávat hádky i zapojovat se do nich! Potrestáni budou všichni účastníci.
 12. A-Team má právo vám kdykoliv zamezit přístup na server, pokud má podezření, že jste porušili pravidla nebo se snažíte poškodit komunitu CZS (např. opakované hádky nebo trolling).
 13. Minecraft pravidla platí i zde a naopak.